Wskazania do terapii hiperbarycznej

Ze względu na lecznicze działanie tlenu istnieje bardzo wiele wskazań do zastosowań terapii tlenem hiperbarycznym. Terapia ta znajduje zastosowania od medycyny konwencjonalnej przez sportową do medycyny estetycznej.

Medycyna ratunkowa

Terapia tlenem hiperbarycznym (HBOT) ma przede wszystkim zastosowanie w medycynie ratunkowej podczas leczenia: 1. Zatrucia tlenkiem węgla (CO); 2. Choroby dekompresyjnej; 3. Zatorów gazowych; 4. Urazów wielonarządowych; 5. Skrajnego niedokrwienia tkanek. Szeroką listę zatwierdzonych wskazań, potwierdzonych badaniami klinicznymi możemy uzyskać od

czytaj więcej

Trudno gojące się rany

Wprowadzenie terapii hiperbarycznej jako leczenia wspomagającego w przypadkach trudno gojących się ran doprowadziło do znacznej poprawy wyników leczenia. Dobry przykład stanowią efekty leczenia ran w przebiegu stopy cukrzycowej. Terapia HBO wspomaga w tym przypadku równolegle prowadzone leczenie chirurgiczne i antybiotykoterapię. Problemy

czytaj więcej

Medycyna sportowa

Wydolność organizmu jest silnie uzależniona od kondycji fizycznej sportowca. Komora hiperbaryczna zdecydowanie poprawia ogólny stan zdrowia zawodnika. W badaniu przeprowadzonym w Szkocji z udziałem piłkarzy, stwierdzono iż czas potrzebny do odzyskania pełnej sprawności fizycznej po dużym wysiłku i obciążeniu stawów, mięśni, więzadeł,

czytaj więcej

Neurologia

Tlen hiperbaryczny ożywia i obudza do życia uśpione od dawna neurony i przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie. Podnosi aktywność mózgu i koncentracje, łagodzi stany depresyjne. Zaleca się go w przypadku rehabilitacji schorzeń neurologicznych takich jak wylewy i udary bo zmniejsza stopień uszkodzenia mózgu oraz jego obrzęk. Mechanizmy

czytaj więcej

Cukrzyca

W grupie leczonych chirurgicznie i w komorze hiperbarycznej całkowite wygojenie owrzodzenia po pierwszym zabiegu stwierdzono u 43 chorych (93,4%). Wnioski: Chirurgiczne leczenie troficznego owrzodzenia wspomagane tlenoterapią hiperbaryczną może poprzedzać zabieg na układzie żylnym kończyn.Tlenoterapia hiperbaryczna jest skuteczną metodą wspomagającą leczenie

czytaj więcej

Leczenie autyzmu

Problem autyzmu, a zwłaszcza autyzmu wczesnodziecięcego jako całościowego zaburzenia rozwojowego został dostrzeżony 60 lat temu. Powstało już tysiące prac poświęconych autyzmowi. Szczególnego znaczenia nabiera zintegrowanie zgromadzonej wiedzy na ten temat. Pomimo, iż dokonano olbrzymiego postępu w tej dziedzinie, współczesna nauka nadal nie jest

czytaj więcej

Rehabilitacja onkologiczna

Najnowsze badania dowodzą, że tlen może okazać się skutecznym sposobem na łagodzenie spustoszeń, jakie powstają w organizmie w wyniku radioterapii i chemioterapii. Naukowcy zauważyli, że zniszczeniom winna jest zmiana dostawy tlenu do tkanek w leczonym obszarze, co skutkuje m.in. uszkodzeniem popromiennym tkanek zdrowych (ostre reakcje popromienne skóry

czytaj więcej

Rehabilitacja kardiologiczna

Pomimo ogromnego postępu jaki w ostatnich latach dokonał się w kardiologii i zmniejszeniem liczby zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, choroby serca nadal pozostają główną przyczyną zgonów, a dolegliwości z nimi związane są głównym powodem hospitalizacji. Przesłanką do wykorzystania hiperbarycznej terapii tlenowej

czytaj więcej

Ortopedia

Mało kto wie, że znaczącą przyczyną powikłań przy gojeniu urazów kończyn może być niedotlenienie. Fakty naukowe mówią tu same za siebie: w środowisku z niską zawartością tlenu fibroblasty nie są w stanie syntetyzować kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów, a osteoklasty nie są w stanie tworzyć

czytaj więcej

Dermatologia i medycyna estetyczna

Hiperbaryczna terapia tlenowa znalazła zastosowanie w leczeniu licznych patologii skórnych, szczególnie w etiologii niedokrwiennej i infekcyjnej jak również w łuszczycy. 

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga leczenie łuszczycy trójpłaszczyznowo:

  • Przyspiesza gojenie ran skórnych. Działając
czytaj więcej

Laryngologia - słuch

"HBO jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. [...]. Przy podniesieniu ciśnienia do 1,6 bara, ciśnienie parcjalne tlenu wzrasta o 563% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Obserwowano, że podwyższone ciśnienie parcjalne O2 utrzymuje się także po zakończeniu terapii w komorze

czytaj więcej

Borelioza

Borelioza to bardzo niebezpieczna choroba, z którą często nie radzą sobie antybiotyki – szczególnie w przypadku, gdy nie podejmiemy leczenia krótko po kontakcie z kleszczem. Lista objawów boreliozy jest bardzo długa – u pacjentów występują m.in.: gorączka, dreszcze, poty, uderzenia gorąca, zapalenia

czytaj więcej