Zarys medycyny hiperbarycznej

Zarys medycyny hiperbarycznej

Podręcznik pod redakcją Profesora Aleksandra Sieronia i Doktora Grzegorza Cieślara dotyczy tylko i aż wykorzystania wysokich ciśnień, które w nomenklaturze klinicznej nosi nazwę hiperbarii polegającej na dostarczeniu organizmowi człowieka bardzo dużej ilości tlenu pod zwiększonym ciśnieniem w specjalnej komorze hiperbarycznej, w której

więcej

Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej

Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej

pod red. prof. dr. hab. n. med. Romualda Olszańskiego

Integralną częścią tej dyscypliny medycznej są badania nad wpływem wysokiego ciśnienia na organizm człowieka, najwłaściwiej nazywane medycyną hiperbaryczną. Medycyna hiperbaryczna, której początki sięgają tradycji wojskowych, współcześnie uczy nowych dróg terapeutycznych. Jej przydatność

więcej

Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych

Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych

Książka rekomendowana przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

ROZDZIAŁ IX - TERAPIA HIPERBARYCZNA
Paweł Kowalewski, Marcin Walichnowski
9.1. Podstawy fizyczne
9.2. Terapia tlenem hiperbarycznym

więcej

Handbook on Hyperbaric Medicine

Handbook on Hyperbaric Medicine