Zarys medycyny hiperbarycznej

Zarys medycyny hiperbarycznej

Podręcznik pod redakcją Profesora Aleksandra Sieronia i Doktora Grzegorza Cieślara dotyczy tylko i aż wykorzystania wysokich ciśnień, które w nomenklaturze klinicznej nosi nazwę hiperbarii polegającej na dostarczeniu organizmowi człowieka bardzo dużej ilości tlenu pod zwiększonym ciśnieniem w specjalnej komorze hiperbarycznej, w której pacjent w celach leczniczych musi przebywać codziennie przez 2 godziny przez 20-30 dni zabiegowych, aby w jego organizmie znacznie wzrosła ilość tlenu. Organizm człowieka, jak wiadomo, nie jest obojętny na zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu oddechowym, a specyficzne warunki niedotlenienia wywołują określone zaburzenia w jego środowisku wewnętrznym, zakłócając homeostazę i funkcjonowanie wielu układów regulujących.
Zarys medycyny hiperbarycznej przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania tego sposobu leczenia w różnych dyscyplinach medycznych z zaznaczeniem rysu historycznego oraz, co jest bardzo ważne, aktualnego stanu badań doświadczalnych. Podręcznik, mam nadzieję, podniesie poziom wiedzy o wykorzystaniu wysokich ciśnień u medyków i ich pacjentów. Jest także bardzo wartościową pozycją, która powinna być obowiązkowym podręcznikiem dla studentów medycyny, bowiem w polskim środowisku medycznym uważa się, że wiedza absolwentów uczelni medycznych na temat hiperbarii jest niewystarczająca.
W dobie coraz to częściej występujących wypadków dekompresyjnych w trakcie nurkowań rekreacyjnych rzetelna wiedza jest koniecznością, aby nie zdarzały się przypadki zgonów młodych, i nie tylko, ludzi, w kilka dni po powrocie z wczasów połączonych z codziennym nurkowaniem. Uważam, zatem, że podręcznik powinien być szeroko rozpropagowany w środowisku medycznym oraz powinien być dostępny dla wszystkich ludzi zajmujących się nauczaniem nurkowania rekreacyjnego.

Link do publikacji: https://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/5446/tytul/zarys-medycyny-hiperbarycznej-sieron-cieslar-alfa-medica-press