Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych

Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych

Książka rekomendowana przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

ROZDZIAŁ IX - TERAPIA HIPERBARYCZNA
Paweł Kowalewski, Marcin Walichnowski
9.1. Podstawy fizyczne
9.2. Terapia tlenem hiperbarycznym
9.3. Aparatura
9.3.1. Komory jednoosobowe
9.3.2. Komory wieloosobowe
9.4. Istota terapii hiperbarycznej
9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii hiperbarycznej
9.6. Bibliografia

Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański
Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
Recenzja: Prof. dr hab. n. wet. Andrzej Pomianowski
Recenzja: Dr n. Wojciech Kiebzak

„Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" autorstwa Aleksandry Bauer i Marka Wiechecia, przy współpracy ze Zbigniewem Śliwińskim to wyjątkowy podręcznik fizykoterapii i medycyny fizykalnej, wykorzystujący nowoczesne osiągnięcia nauk ścisłych i technicznych.

Współczesna fizjoterapia i rehabilitacja w postępowaniu swoim zakłada istnienie właściwych proporcji między zabiegami fizykalnymi, a zabiegami kinezyterapeutycznymi. Te właściwe proporcje stosowania zabiegów i umiejętność ich aplikacji, pokazując nowe horyzonty medycyny, pozwalają zaskakująco, nowocześnie i skutecznie leczyć schorzenia w różnych specjalnościach medycznych. Przewlekle dolegliwości bólowe, trudno gojące się rany oraz postępowanie w ginekologii, andrologii, urologii i laryngologii, oprócz schorzeń narządu ruchu stanowią ważne obszary wspomnianych skutecznych oddziaływań w oparciu o nowe bodźce i nowe formy ich emisji. W przypadku fizykoterapii aplikacja bodźców fizycznych, które na drodze odruchowej oprócz działania miejscowego mają wpływ na cały ustrój, wymaga opisu szczególnej precyzji i powtarzalności działań. Omawiana książka „wyposażona" w szerokie ujęcie zagadnień, wiele ilustracji oraz dokładne opisanie metodyki postępowania, w pełni spełnia rolę „Przewodnika" właśnie dla szczególnej precyzji i powtarzalności działań.
Na podkreślenie zasługuje fakt zaprezentowania w „Przewodniku" łączenia kilku rodzajów energii podczas jednego zabiegu oraz zastosowania fizykoterapii w weterynarii. Te oryginalne mało popularne postępowania zachęcić powinny rzesze badaczy do nowych opracowań naukowych.

„Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" ukazując się w III wydaniu doskonale rekomenduje się na medycznym rynku wydawniczym i zasługuje na najlepsze oceny.
Dr Wojciech Kiebzak, Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK, Konsultant Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

Link do publikacji: https://sportowo-medyczna.pl/p/132/5752/przewodnik-metodyczny-po-wybranych-zabiegach-fizykalnych-fizykoterapia-fizjoterapia-i-rehabilitacja-medycyna.html