Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej

Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej

pod red. prof. dr. hab. n. med. Romualda Olszańskiego

Integralną częścią tej dyscypliny medycznej są badania nad wpływem wysokiego ciśnienia na organizm człowieka, najwłaściwiej nazywane medycyną hiperbaryczną. Medycyna hiperbaryczna, której początki sięgają tradycji wojskowych, współcześnie uczy nowych dróg terapeutycznych. Jej przydatność dotyczy nie tylko marynarzy, ale także jest możliwa do wykorzystania w codziennej albo prawie codziennej pracy lekarza.  Pozwala także na nowe, istotne z punktu widzenia sporej grupy amatorów i zawodowców spojrzenie na ciekawy i modny ostatnio sport, jakim jest nurkowanie rekreacyjne.

Link do publikacji: https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3435-postepy-medycyny-podwodnej-i-hiperbarycznej