Rehabilitacja kardiologiczna

Pomimo ogromnego postępu jaki w ostatnich latach dokonał się w kardiologii i zmniejszeniem liczby zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, choroby serca nadal pozostają główną przyczyną zgonów, a dolegliwości z nimi związane są głównym powodem hospitalizacji. Przesłanką do wykorzystania hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca były znane od dawne korzystne efekty leczenia 100% tlenem, który poprawia tolerancje wysiłku, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności prawej komory serca. Ostre zespoły wieńcowe i zawał serca: Terapia tlenem hiperbarycznym stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczać obszar martwicy. Połączenie terapii standardowej oraz HBOT może zmniejszyć u tych chorych śmiertelność oraz ryzyko powikłań sercowo-naczyniowch. U chorych z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych jednocześnie hiperbarii tlenowej oraz terapii standardowej stwierdzono skrócenie czasu trwania bólu wieńcowego, istotne zmniejszenie nasilenia zaburzeń rytmu i przewodnictwa oraz zmniejszenie ilości niekorzystnych powikłań sercowo-naczyniowych. Poza tym uelastycznia ścianki żył i rozrzedza krew, dzięki czemu następuje lepsze ukrwienie wszystkich tkanek i narządów.

Zaburzenia rytmu serca: Zaburzenia rytmu serca często towarzyszą chorobie wieńcowej i są jednym z podstawowych objawów ostrej jak i przewlekłej niewydolności tego organu. Ponieważ przyczyną występowania zaburzeń rytmu serca w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego, dlatego zwiększenie zawartości tlenowej we krwi dopływającej do tych komórek może się przyczynić do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii.