Rehabilitacja kardiologiczna

Poprawa pracy układu sercowo-naczyniowego


Ogólne właściwości tlenoterapii są opisane przez międzynarodową organizację Undersea Hyperbaric Medical Society, która przeanalizowała publikacje naukowe z lat 1960-2001. UHMS potwierdziło m.in. znaczną sytmulację angiogenezy (tworzenia sieci naczyń krwionośnych). Rozbudowana sieć naczyń krwionośnych gwarantuje lepszą cyrkulację krwi i szereg korzystnych efektów prozdrowotnych.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31051059 - tlenoterapia hiperbaryczna poprawia pracę serca, zmniejsza częstotliwość nawrotowego zwężania tętnic wieńcowych i znacznie poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego.
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29678841 - poprawa perfuzji krwi w mięśniu sercowym i funkcji śródbłonka naczyniowego naczyń wieńcowych. Prawdopodobna poprawa mikrokrążenia mięśnia sercowego.
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30855585 - tlenoterapia dwukrotnie zmniejszyła liczbę hospitalizacji, amputacji i śmiertelności u pacjentów z niewydolnością krążenia w kończynach dolnych.
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29753599 - przypadek kliniczny powrotu do prawidłowej czynnosci serca po ciężkim zatruciu dwutlenkiem węgla


Wpływ HBOT na angiogenezę
Christopher J. Buckley 1, Jeffrey S. Cooper 1

Badania nad hiperbaryczną terapią tlenową (HBOT) nad angiogenezą wykazują zwiększone tempo tworzenia naczyń krwionośnych. Jako takie, HBOT jest silnym, choć niewykorzystanym narzędziem terapeutycznym, zdolnym do wspomagania konwencjonalnego leczenia problematycznych ran i przeszczepów. Mając nadzieję na zwiększenie wykorzystania i zrozumienia, w tym artykule dokonamy przeglądu mechanizmów angiogenezy i sposobu, w jaki HBOT je wzmacnia przed przedstawieniem wskazań, które wykorzystują zdolność HBOT do przyspieszania angiogenezy.


Pomimo ogromnego postępu jaki w ostatnich latach dokonał się w kardiologii i zmniejszeniem liczby zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, choroby serca nadal pozostają główną przyczyną zgonów, a dolegliwości z nimi związane są głównym powodem hospitalizacji. Przesłanką do wykorzystania hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca były znane od dawne korzystne efekty leczenia 100% tlenem, który poprawia tolerancje wysiłku, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności prawej komory serca. Ostre zespoły wieńcowe i zawał serca: Terapia tlenem hiperbarycznym stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczać obszar martwicy. Połączenie terapii standardowej oraz HBOT może zmniejszyć u tych chorych śmiertelność oraz ryzyko powikłań sercowo-naczyniowch. U chorych z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych jednocześnie hiperbarii tlenowej oraz terapii standardowej stwierdzono skrócenie czasu trwania bólu wieńcowego, istotne zmniejszenie nasilenia zaburzeń rytmu i przewodnictwa oraz zmniejszenie ilości niekorzystnych powikłań sercowo-naczyniowych. Poza tym uelastycznia ścianki żył i rozrzedza krew, dzięki czemu następuje lepsze ukrwienie wszystkich tkanek i narządów.

Zaburzenia rytmu serca: Zaburzenia rytmu serca często towarzyszą chorobie wieńcowej i są jednym z podstawowych objawów ostrej jak i przewlekłej niewydolności tego organu. Ponieważ przyczyną występowania zaburzeń rytmu serca w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego, dlatego zwiększenie zawartości tlenowej we krwi dopływającej do tych komórek może się przyczynić do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii.