Neurologia

Tlen hiperbaryczny ożywia i obudza do życia uśpione od dawna neurony i przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie. Podnosi aktywność mózgu i koncentracje, łagodzi stany depresyjne. Zaleca się go w przypadku rehabilitacji schorzeń neurologicznych takich jak wylewy i udary bo zmniejsza stopień uszkodzenia mózgu oraz jego obrzęk. Mechanizmy działania hiperbarii tlenowej w schorzeniach neurologicznych obejmują:

  • poprawę warunków przepływu w mikrokrążeniu
  • poprawę metabolizmu w tkance nerwowej
  • redukcję obrzęku mózgu
  • zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg
  • ożywia i pobudza do życia "uśpione" komórki oraz przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie
  • stymuluje pracę układu nerwowego
  • zmniejsza stopień uszkodzenia mózgu powstały na skutek wylewów czy udarów
  • zniesienie hipoksji - niedotlenienia
  • ochronę przed późniejszymi następstwami urazu mózgu

Wyniki badań dowodzą, że wokół zniszczonej komórki nerwowej istnieje tzw. Cień – strefa zawierająca pomiędzy komórkami martwymi także komórki nieczynne (uśpione), znaczna ilość komórek jest nadal zdolna do życia nawet kilka lat po udarze. Dostarczenie do tych komórek tlenu przy użyciu hiperbarii tlenowej powoduje ich reaktywację. Przyczynia się też do zmniejszenia obrzęku i zwiększenia elastyczności erytrocytów. Odkrycie to jest podstawą do zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu udarów, pourazowych uszkodzeń mózgu i porażeń mózgowych.


Badania przeprowadzone w 2016 i 2017 roku na Uniwersytecie w Tel Awiwie wykazały, że terapia hiperbaryczna może załagodzić objawy w chorobie Alzheimera.

"To rewolucyjne leczenie choroby Alzheimera wykorzystujące hiperbaryczną komorę tlenową, która w przeszłości była niezwykle skuteczna w leczeniu trudno gojących się ran" - mówi prof. Uri Ashery z Sagol School of Neuroscience TAU i Wydziału Sciences, który kierował badaniami. "Po raz pierwszy wykazaliśmy, że hiperbaryczna terapia tlenowa może rzeczywiście poprawić patologię choroby Alzheimera i poprawić deficyty behawioralne związane z chorobą.


Wyniki badań: Po HBOT wszyscy pacjenci zgłaszali poprawę kliniczną, głównie w zakresie płynności językowej i niedowładu ruchowego. Analiza fMRI wykazała wzrost zarówno zasięgu, jak i istotności statystycznej większości badanych obszarów elokwentnych.

Wnioski: Zmiany te były zgodne z poprawą kliniczną u wszystkich badanych, co sugeruje możliwą rolę fMRI w ujawnianiu neuronalnych korelacji czynnościowych plastyczności neuronalnej i neoangiogenezy związanej z HBOT.

Functional MRI (fMRI) Evaluation of Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) Efficacy in Chronic Cerebral Stroke: A Small Retrospective Consecutive Case Series - Daniela Cevolani 1, Ferruccio Di Donato 2, Luigi Santarella 2, Simone Bertossi 2, Martino Cellerini 3


 

 

http://fourthventricle.com/hyperbaric-oxygen-therapy-may-alleviate-alzheimers-symptoms/

 

Większość badań dotycząca stężenia komórek macierzystych skupia się na komórkach nerwowych, ponieważ pacjenci z uszkodzeniami mózgu i układu nerwowego są najbardziej potrzebującą grupą w tej dziedzinie.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779582 - badanie potwierdza zwiększone krążenie komórek macierzystych we krwi i lepszą wydajność poznawczą u pacjentów po urazie mózgu po hiperbarycznej terapii tlenowej.
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24730726 - zwiększona podaż tlenu stymuluje produkcję komórek macierzystych.
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779582 - zwiększone krążenie komórek macierzystych i lepsza wydajność poznawcza u pacjentów po urazie mózgu po hiperbarycznej terapii tlenowej.
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28953090
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104981
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26194832
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577213