Okulistyka

Należy stwierdzić, że terapia hiperbaryczna jest skuteczną, bezpieczną i nieinwazyjną metodą leczenia chorych z zamknięciem tętnicy środkowej siatkówki. Oczywiście istotny wpływ na efektywność HBOT ma czas między wystąpieniem objawów CRAO a rozpoczęciem leczenia.   Największą skuteczność HBOT wykazuje do chwili rozwinięcia się w dnie oka objawu „wiśniowej plamki”. Jednak ze względu na osobniczo zmienną tolerancje okresu niedokrwienia nawet w przypadku obecności „wiśniowej plamki” warto podjąć próbę HBOT, zwłaszcza w ośrodkach, w których terapia hiperbaryczna jest dostępna. 

HBOT może być również częścią terapii złożonej z zastosowaniem konwencjonalnych metod leczenia CRAO.Żródło: Terapia hiperbaryczna – nowa opcja leczenia zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki Autorzy: Małgorzata Figurska1, 2, 3, Agnieszka Szelągowska-Wysocka3, Michał Patyk3, Marek Rękas1, 2, 3, 4Piśmiennictwo:1.von Graefes A. Ueber Embolie der Arteria centralis retinae als Ursache plotzlicher Erblindung. Arch Ophthalmol, 1859; 5: 136–1572.Callizo J, Feltgen N, Pantenburg S, et al. European Assessment Group for Lysis in the Eye. Cardiovascular Risk Factors in Central Retinal Artery Occlusion: Results of a Prospective and Standardized Medical Examination. Ophthalmology, 2015; 122: 1881–18883.Rudkin A, Lee A, Chen C. Vascular risk factors for central retinal artery occlusion. Eye, 2009; 24: 678–6814.Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Retinal artery occlusion: associated systemic and ophthalmic abnormalities. Ophthalmology, 2009; 116: 1928–19365.Hayreh SS, Zimmerman MB, Kimura A, Sanon A. Central retinal artery occlusion. Retinal survival time. Exp Eye Res, 2004; 78: 723–7366.Hayreh SS, Zimmerman MB. Central retinal artery occlusion: visual outcome. Am J Ophthalmol, 2005; 140: 376–3917.Hayreh SS, Zimmerman MB. Fundus changes in central retinal artery occlusion. Retina, 2007; 27: 276–2898.Hongxia G, Qiuying S, Lanhui W. Manifestations of central retinal artery occlusion revealed by fundus fluorescein angiography are associated with the degree of visual loss. Exp Ther Med, 2016; 11: 2420–24249.Varma DD, Cugati S, Lee AW, Chen CS. A review of central retinal artery occlusion: clinical presentation and management. Eye (Lond), 2013; 27: 688–69710.Cugati S, Varma DD, Chen CS, Lee AW. Treatment options for central retinal artery occlusion. Curr Treat Options Neurol, 2013; 15: 63–7711.Rumelt S, Brown GC. Update on treatment of retinal arterial occlusions. Curr Opin Ophthalmol, 2003; 14: 139–14112.Rassam S, Patel V, Kohner E. The effect of acetazolamide on the retinal circulation. Eye, 1993; 7: 697–70213.Fieß A, Cal Ö, Kehrein S, et al. Anterior chamber paracentesis after central retinal artery occlusion: a tenable therapy? BMC Ophthalmol, 2014; 14: 2814.Neubauer AS, Mueller AJ, Schriever S, et al. Minimally invasive therapy for clinically complete central retinal artery occlusion – results and meta-analysis of literature. Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 2000; 217: 30–3615.Schumacher M, Schmidt D, Jurklies B, et al. Central retinal artery occlusion: local intra-arterial fibrinolysis versus conservative treatment, a multicenter randomized trial. Ophthalmology, 2010; 117: 1367–137516.Page PS, Khattar NK, White AC, et al. Intra-arterial thrombolysis for acute central retinal artery occlusion: a systematic review and meta-analysis. Front Neurol, 2018; 9: 7617.Fosen KM, Thom SR. Hyperbaric oxygen, vasculogenic stem cells, and wound healing. Antioxid Redox Signal, 2014; 21: 1634–164718.Haddad HM, Leopold IH. Effect of hyperbaric oxygenation on microcirculation: use in therapy of retinal vascular disorders. Invest Ophthalmol, 1965; 4: 1141–115119.Saltzman HA, Hart L, Sieker HO, Duffy EJ. Retinal vascular response to hyperbaric oxygenation. JAMA, 1965; 191: 290–29220.Murphy-Lavoie H, Butler F, Hagan C. Central retinal artery occlusion treated with oxygen: a literature review and treatment algorithm. Undersea Hyperb Med, 2012; 39: 943–95321.Butler FK, Hagan C, Van Hoesen K, Murphy-Lavoie H. Management of central retinal artery occlusion following successful hyperbaric oxygen therapy: case report. Undersea Hyperb Med, 2018; 45: 101–10722.Butler FK Jr, Hagan C, Murphy-Lavoie H. Hyperbaric oxygen therapy and the eye. Undersea Hyperb Med, 2008; 35: 333–38723.Hadanny A, Maliar A, Fishlev G, et al. Reversibility of retinal ischemia due to central retinal artery occlusion by hyperbaric oxygen. Clin Ophthalmol, 2016; 11: 115–12524.Soares A, Gomes NL, Mendonça L, Ferreira C. The efficacy of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of central retinal artery occlusion. BMJ Case Rep, 2017; 12; 201725.Menzel-Severing J, Siekmann U, Weinberger A, et al. Early hyperbaric oxygen treatment for nonarteritic central retinal artery obstruction. Am J Ophthalmol, 2012; 153: 454–45926. Cope A, Eggert JV, O’Brien E. Retinal artery occlusion: visual outcome after treatment with hyperbaric oxygen. Diving Hyperb Med, 2011; 41: 135–138