Leczenie autyzmu

Problem autyzmu, a zwłaszcza autyzmu wczesnodziecięcego jako całościowego zaburzenia rozwojowego został dostrzeżony 60 lat temu. Powstało już tysiące prac poświęconych autyzmowi. Szczególnego znaczenia nabiera zintegrowanie zgromadzonej wiedzy na ten temat. Pomimo, iż dokonano olbrzymiego postępu w tej dziedzinie, współczesna nauka nadal nie jest w stanie rozwiązać w pełni tego problemu. Brakuje odpowiedzi  na podstawowe pytania. Nie wiemy jaka jest przyczyna autyzmu, jakie są mechanizmy patogenezy. Dlatego jest tak trudno znaleźć w pełni skuteczne metody terapii. Autyzm występuje w rodzinach każdego typu, bogatych i biednych, miejskich i wiejskich, wykształconych i niewykształconych, w każdej grupie etnicznej i kulturowej na całym świecie. Częstotliwość występowania określa się na 4-5, a w niektórych krajach nawet do 10-15 przypadków na 10 000 osób.

Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci z autyzmem jest powszechnie stosowana. Dzieci bardzo dobrze reagują na tę terapię. W bardzo dużej ilości przypadków przywracana jest umiejętność mowy, skupiania się, a także nauki. Poprawiają się zachowania i ogólny stan dziecka.

Powodem poprawy, przy takiej terapii, jest zmniejszenie stanu zapalnego i usprawnienie przepływu tlenu w mózgu. Zwiększenie stężenia tego gazu w organizmie może również skutkować szybszą regeneracją tkanek oraz usprawnieniem mechanizmu naprawy genów.

"Nie mówimy oczywiście o wyleczeniu, ale o poprawie pewnych elementów zachowania, niektórych funkcji i jakości życia autystycznych dzieci" - mówi dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre na Florydzie.

W tej chwili w Polsce wiele klinik stosujących terapie hiperbaryczną u małych pacjentów obserwuje znaczną poprawę stanu dzieci, jak również zwiększoną odpowiedź dzieci na ich dalszą rehabilitację. Terapia hiperbaryczna dla dzieci wykorzystywana jest w klinikach jak również indywidualnie w domach.