Cukrzyca

W grupie leczonych chirurgicznie i w komorze hiperbarycznej całkowite wygojenie owrzodzenia po pierwszym zabiegu stwierdzono u 43 chorych (93,4%). Wnioski: Chirurgiczne leczenie troficznego owrzodzenia wspomagane tlenoterapią hiperbaryczną może poprzedzać zabieg na układzie żylnym kończyn.Tlenoterapia hiperbaryczna jest skuteczną metodą wspomagającą leczenie owrzodzeń troficznych podudzi wolnym przeszczepem pośredniej grubości.Odległy wynik leczenia owrzodzeń troficznych podudzi zależy od uleczalności przewlekłej niewydolności żylnej i współpracy z pacjentem.


Tlen hiperbaryczny... "Ma on nie tylko właściwości biobójcze w ciężkich zakażeniach, ale także angiogenetyczne, co oznacza, że pod wpływem tlenu o wysokim stężeniu podawanym w warunkach hiperbarii mogą wytwarzać się naczynia krwionośne, które z różnych powodów zostały zniszczone, na przykład w skutek oparzenia, zmiażdżenia, ciężkiej infekcji. [...] Terapia pozwala usprawnić krążenie, a nawet wytworzyć krążenie. Dzięki temu możemy albo zapobiec amputacji, albo ograniczyć jej zakres" - mówi Prof. dr hab. med. Wojciech Piotr Gaszyñski anestezjolog, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


"W komorze leczeni są zarówno pacjenci  wymagający natychmiastowej pomocy  (zator gazowy, choroba dekompresyjna, zatrucie dwutlenkiem węgla, uraz wielonarządowy), jak i  przewlekle chorzy, np. na cukrzycę z  trudno gojącymi się ranami, którym grozi amputacja kończyny, pacjenci z owrzodzeniami,  otwartymi złamaniami, zakażeniami, ale także urazami wielu narządów oraz zespołem zmiażdżenia" – tłumaczy dr n. med. Jacek  Siewiera, kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM