Trudno gojące się rany

Wprowadzenie terapii hiperbarycznej jako leczenia wspomagającego w przypadkach trudno gojących się ran doprowadziło do znacznej poprawy wyników leczenia. Dobry przykład stanowią efekty leczenia ran w przebiegu stopy cukrzycowej. Terapia HBO wspomaga w tym przypadku równolegle prowadzone leczenie chirurgiczne i antybiotykoterapię. Problemy z prawidłowym gojeniem się ran mogą być spowodowane np. współistniejącą cukrzycą, niewłaściwym przepływem krwi czy infekcjami. Leczenie ran opiera się na współdziałaniu lekarza ośrodka hiperbarycznego, chirurga, diabetologa, właściwej rehabilitacji.


Badania nad hiperbarią tlenową (HBOT) na angiogenezę wykazują zwiększoną szybkość tworzenia naczyń krwionośnych.  Poniższy artykuł przedstawia mechanizmy działania HBOT i wyjaśnia w jakim zakresie może być wykorzystywana.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29494092