Procedury podczas pracy z komorami hiperbarycznymi

Aby prowadzić usługi związane z leczeniem lub wspomaganiem zdrowia należy przyjąć zasadę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, tym bardziej w komorach hiperbarycznych gdzie mamy doczynienia z podwyższonym ciśnieniem i tlenem. Z tego względu, przez lata praktyki wiodących ośrodkach klinicznych wypracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa. 

Terapia hiperbaryczna jest bezpieczna jeśli ma się świadomość o zagrożeniach i umiejętność przeciwdziałania im. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami to na DOSTAWCY spoczywa obowiązek odpowiedniego przeszkolenia personelu obsługującego komorę a na personelu bezpieczne wykonywanie zabiegów w komorach hiperbarycznych oraz samodzielne uzupełnianie wiedzy oraz rozwój kompetencji.

Terapia hiperbaryczna uznana jest za bezpieczną pod warunkiem, że dostawca, personel stosują się do tzw. dobrej praktyki leczenia tlenem hiperbarycznym. Pamiętajmy! Pracujemy z ludzmi a komora hiperbaryczna to nie zabawka.

Aby sobie lepiej wyobrazić pewne niebezpieczeństwa poniżej przedstawiam film z testów pożarowych związanych z tlenem – jak Państwo zauważą w powietrzu materiał był niepalny ale w tlenie już palił się bardzo dobrze a zapłon powstał tylko od iskry.

Postępowanie z tlenem zostało jasno określone i dla placówek wykorzystujących ten gaz oddechowy są ściśle określone. Zakres obejmuje od oznakowania urządzeń, pomieszczeń, zarządzania ryzykiem po sposoby zapobiegania zdarzeń medycznych.

Poniżej link do filmu:

 

 

Dlatego też ważne jest aby obsługa została przeszkolona z procedur bezpieczeństwa a jej wiedza i praktyka weryfikowana przez odpowiedni personel. Osoby wdrażające urządzenia powinny przyłożyć maksimum staranności aby personel (operator) otrzymał odpowiedni zakres wiedzy.

Opracowywane procedury bezpieczenstwa powinny swoim zakresem obejmować minimum:

  • postępowanie z zasilaniem elektrycznym
  • postępowanie z podwyższonym cisnieniem - jego wpływ na otoczenie i pacjenta
  • postępowanie z tlenem
  • bezpieczeńśtwo przeciwpożarowe
  • postępowanie awaryjne na przypadek: 1. braku prądu 2. zapalenia się 3. braku powietrza 4. braku tlenu 5. nie wykluczenia przeciwskazań zdrowotnych itp.
  • postępowanie w razie zatrucia itp.
  • postępowanie w razie urazu ciśnieniowego itp.
  • oraz wiele innych aspektów

Powyższy tekst ma za zadanie uświadomić jak ważne jest bezpieczeństwo. Pamietajmy wiedza i świadomość to pierwszy krok aby zminimalizować wystąpienie zdarzenia medycznego. Oczywiście w tych kilku zdaniach nie można opisać wszystkich aspektów związanych z warunkami hiperbarycznymi dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie personelu i jego świadomość. 

Mam nadzieje, że ten krótki teks nakieruje Państwa aby pogłębiać swoją wiedzę o terapii hiperbarycznej i warunkach hiperbarycznych. 

 

 

.