Przykładowe procedury eksploatacji komory hiperbarycznej

W celu ułatwienia Państwu pracy z komorami hiperbarycznymi, zamieszczam przykładowe procedury opracowane dla jednego ze szpitali. Oczywiscie jest to procedura opracowana dla konkretniej placówki - powinna być za każdym razem odpowiednio zmodyfikowana i dostosowana do warunków placówki i posiadanych urządzeń.

Przykładowe procedury związane z pracownią  HBO. (Procedury zawieraja zakres normalnej pracy komory bez aspektów bezpieczenstwa oraz zarządzania ryzyka zabigu terapeutycznego., wspomagania leczenia czy medycznego. Każda księga jakości dla konkretnej placówki powinna być o to rozbudowana )

(liczba procedur 6 od HBO.1 do HBO.6)

Celem jest prawidłowe utrzymanie pracowni HBO w ruchu i bezpieczne przeprowadzanie zabiegów, w trosce o dobro pacjenta i personelu

HBO.1 Przygotowanie komory przed zabiegiem ( 1 – raz dziennie – prze rozpoczęciem zabiegów). (czas około 30 min.)

 • Sprawdzenie ciśnienia zasilenia w gazy medyczne na rozdzielni więzła( korytarz).
 • Sprawdzenie zasilania elektrycznego pomieszczenia komory.
 • Zielona lampka na panelu komory sygnalizuje prawidłowe zasilanie sieciowe.
 • Zielona lampka + migająca żółta lampka sygnalizuje brak zasilania sieciowego (praca na baterii max 15 min):
 • Sprawdź przewód zasilający.
 • Upewnij się czy włącznik na panelu tylnym jest włączony.
 • W przypadku dalszego  braku zasilenia skontaktuj się z działem technicznym.
 • Sprawdzenie zasilania w gazy medyczne w pomieszczeniu komory:
 • odczytać wskazania manometrów na ścianie z tyłu komory ( prawidłowy zakres 4-6 bar), otwórz zawory.
 • Sprawdź czystość komory w wewnątrz i na zewnątrz.
 • Wykonaj czynności z listy kontrolnej od pkt 1 – 15. Wypełnioną listę kontrolną należy przechowywać w dzienniku pracy komory

Wzrokowe sprawdzenie komory:

Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy komory, należy sprawdzić czy nie ma pęknięć, zarysowań, zadrapań lub odbarwień. W tym celu należy użyć silnej ręcznej latarki, której światło powinno kierować się pod różnymi kątami. Jeżeli pojawią się skazy należy zgłosić to do działu technicznego szpitala.

Sprawdzenie uszczelki drzwi - włazu:

Należy sprawdzać uszczelkę drzwi - włązu komory oraz uszczelnienie powierzchni czy nie są brudne, czy nie ma w nich obcych materiałów, czy nie są pocięte, czy nie są porysowane oraz czy nie mają innych uszkodzeń. W razie nieprawidłowości zgłosić to do działu technicznego szpitala.

Sprawdzenie drzwi komory

Należy sprawdzić drzwi komory i mechanizm zatrzaskowy dla łatwej obsługi i właściwego blokowania. Sprawdzić czy wężyk automatycznego blokowania jest na swoim miejscu oraz działanie trzpienia blokady (po naciśnięciu słychać charakterystyczny syk)

Sprawdzenie systemu komunikacji:

Należy sprawdzić pokrętła regulacji, działanie głośnika wewnętrznego, zewnętrznego i słuchawki.

HBO.2 Tygodniowe czynności konserwacyjne: (30 min)

Sprawdzenie systemu zamykania komory:

 • Należy zamknąć i zablokować drzwi - właz komory.
 • Należy przełącznik Wł./Wył. ustawić  w pozycji Wł. (ON).
 • Należy ustawić regulację prędkości sprężania (RATE SET) na max.
 • Należy ustawić regulacje WENTYLACJI (VENTILATION  CONTROL) na minimalną wentylację (przekręcić w prawo). (około 100)
 • Należy ustawić regulator USTAWIANIE CIŚNIENIA (PRESSURE  SET)  na około 3 psi (1,2 ATA) (Komora zwiększy ciśnienie do około 3 psi (1,2 ATA).
 • Należy sprawdzić działanie krzywkowego mechanizmu zamykania. ( próba otwarcia drzwi na ustawionym ciśnieniu 1,2 ATA). Drzwi powinny być zablokowane.

Sprawdzenie systemu sterowania, wentylacji, dekompresji awaryjnej

 • Należy ustawić regulator USTAWIANIE CIŚNIENIA (PRESSURE  SET) na 3 ATA. Komora będzie kontynuowała zwiększanie ciśnienia. 
 • Kiedy komora stabilizuje się na ciśnieniu 3 ATA  należy ustawić REGULACJĘ WENTYLACJI (VENTILATION  CONTROL)  przekręcając w lewo do 300  lpm.  Należy upewnić się, że komora utrzymuje w przybliżeniu ustawione ciśnienie podczas zwiększania szybkości wentylacji. Należy ponownie zmniejszyć szybkość do minimalnej. Uwaga: Lekkie zmniejszania ciśnienia w komorze będzie zauważalne podczas zwiększania wentylacji.   
 • Należy wyłączyć przełącznik Wł./Wył. (ON/OFF)  do pozycji Wył. (OFF).
 • Należy nacisnąć i przytrzymać OBEJŚCIOWY PRZYCISK WYDECHOWY (EXHAUST  BY-PASS BUTTON).  Komora powinna całkowicie zmniejszyć ciśnienie w przybliżeniu w 110 sekund. Teraz należy sprawdzić również, czy czerwony obejściowy wskaźnik wydechowy funkcjonuje prawidłowo.

HBO.3 Miesięczne czynności konserwacyjne: (30 min)

Sprawdzenie układu uziemienia:

 • Przy  użyciu omomierza  należy  sprawdzić  opór  pomiędzy  punktem uziemienia  pacjenta  (wtyczka  bananowa)  a  uziemieniem  obiektu,  które powinno wynosić 1 Ohm. 

Sprawdzenie i czyszczenie tłumików i filtrów  komory:

 • Należy sprawdzić i wyczyścić tłumiki i filtry zgrubne komory

HBO.4 Przeprowadzanie zabiegu (135 min) :

 • zabieg może przeprowadzać tylko przeszkolony personel
 • protokół zabiegowy zgodnie z listą kontrolną (przechowywać w dokumentacji pacjenta) - 
 • w przypadku zagrożenia zdrowia i życia pacjenta należy natychmiast wezwać lekarza (przyczyna nie musi być zwiażana z terapią)

HBO.5 Sprzątanie pomieszczenia pracowni HBO

Sprzątania może dokonywać tylko i wyłącznie personel uprawniony ( osoby sprzątające przeszkolone przez operatorów komory).

Zakres sprzątania pomieszczenia pracowni HBO:

 • wyrzucanie nieczystości( opróżnianie koszy)
 • odkurzanie i mycie posadzki i mebli (nie dotyczy sprzęty i wszelkiej aparatury medycznej)

Uwaga:

Podczas wykonywania czynności zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu komory!!!

Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym !!!

 

HBO.6 Pranie i przechowywanie bielizny:

 • brudną bieliznę umieszczać w osobnych, specjalnie oznaczonych workach.
 • pranie należy wykonywać wyłącznie środkami hypoalergicznymi lub przeznaczonymi dla niemowląt ( bezzapachowe).
 • bieliznę przeznaczoną do komory HBO należy prać osobno .

Wymagane potwierdzenie prania zgodne z procedurą!!!

 

Sporządził:                                                                                                    Zatwierdził:

Paweł Kowalewski                                                                               

Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie kopiowanie, publikowanie bez zgody zabronione.