Lekarze opracowali wytyczne dot. schematu leczenia odmrożeń w Polsce- kluczowa będzie HBOT

Lekarze opracowali wytyczne dot. schematu leczenia odmrożeń w Polsce Zespół specjalistów z Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego pracowałam nad wytycznymi przez kilkanaście miesięcy. Następnie uzyskały one pozytywne rekomendacje kilku innych polskich towarzystw medycznych m.in. skupiających chirurgów, ortopedów, chirurgów ręki i członków Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. W sobotę i niedzielę we Wrocławiu, w trakcie konferencji poświęconej medycynie i ratownictwu górskiemu, zostały one zatwierdzone przez przedstawicieli tych towarzystw. Jak mówił Domanasiewicz, wytyczne stały się obowiązującym standardem w leczeniu odmrożeń w Polsce, co pozwoli na zastosowanie jednorodnych procedur medycznych w tym zakresie. Domanasiewicz podkreślił, że kluczem w skutecznym leczeniu odmrożeń powinno być w pierwszej kolejności szybkie zastosowanie terapii lekami trombolitycznymi i zastosowanie komory hiperbarycznej. "Kluczowy jest moment rozmrożenia, ponieważ wówczas w miejscach odmrożonych rozpoczyna się proces wykrzepiania krwi w naczyniach. Podanie leków trombolitycznych doprowadza do rozpuszczenia zakrzepów, które się tam tworzą. Dzięki zastosowaniu hiperbarii dostarczany jest natomiast tlen nawet do tych tkanek, do których nie dopływa krew. Natlenienie jest ośmiokrotnie większe niż normalnie" - wyjaśnił lekarz. Jego zdaniem opracowanie tzw. okna terapeutycznego dla leczenia odmrożeń pozwoli na działania przyczynowe, a tym samym na znaczne obniżenie stopnia odmrożenia i zmniejszenie jego skutków https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/996467,lekarze-opracowali-wytyczne-dot-schematu-leczenia-odmrozen-w-polsce.html.amp