Choroby neurologiczne a HBOT

ZASTOSOWANIE TLENU HIPERBARYCZNEGO W LECZENIU DZIECI Z DYSFUNKCJAMI OUN - Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dowody świadczące o poprawie funkcji motorycznych i poznawczych po zastosowaniu leczenia HBOT u pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi pokazują, że HBOT może być również efektywnym leczeniem wspomagającym dla dzieci autystycznych.

W prezentacji zostały poruszone zagadnienia dotyczące problemu właściwej diagnozy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te są dużym problemem społecznym. Odnotowuje się znaczący wzrost częstości ich występowania a dostępne metody leczenia i rehabilitacji są mało skuteczne.