Terapia HBO u dzieci z porażeniem mózgowym

Intensywna rehabilitacja połączona z terapią HBO u dzieci z porażeniem mózgowym. Undersea & Hyperbaric Medical Society, Inc.
"Intensive rehabilitation combined with HBO therapy in childrenwith cerebral palsy: A controlled longitudinal study" Arun Mukherjee M.D. , Maxime Raison Ph.D. , Tarun Sahni M.D. , Anand Arya MPt , Jean Lambert Ph.D., Pierre Marois M.D. , Philip B. James M.B., Audrey Parent B.Sc., Laurent Ballaz Ph.D.  Shubham Hospital, Kalkaji, New Delhi, India; Centre de Réadaptation Marie-Enfant, Centre Hospitalier
Universitaire Sainte-Justine, Montreal, Quebec, Canada; Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi, India; UDAAN for the Disabled Project of FSMHP C-27 Dayanand Colony, Lajpatnagar, New Delhi, India; Department of Social and Preventive Medicine, School of Medicine, Université de Montréal, Montreal, Quebec, Canada; Professor Emeritus, University of Dundee, Nethergate, Dundee, Scotland


Badaniu poddano 150 dzieci z porażeniem mózgowym. W badaniu porównano trzy różne dawki tlenu hiperbarycznego w połączeniu z intensywną rehabilitacją z grupą kontrolną otrzymującą jedynie rehabilitację. Tempo poprawy wyniku GMFM było znacznie lepsze w trzech grupach hiperbarycznych w porównaniu do grupy kontrolnej, nie było różnicy między trzema HBO grupy terapeutyczne. Jakość zmian jest zbliżona do wyników uzyskanych w wielu badaniach leczenia porażenia mózgowego przy wykorzystaniu HBO, które zostały opublikowane i jego wyniki są lepsze niż usyskane przy wykorzystaniu tylko standardowych terapii. Bardzo duża różnica zaobserwowana w leczeniu przy wykorzystaniu HBO może być prawdziwym dobrodziejstwem.Na podstawie wyników tego i innych badań HBO u dzieci z porażeniem mózgowym, powinno się zlecać rehabilitację w połączeniu z HBO."