UWAGA - Wyniki badań klinicznych Ciśnienie w komorach do 1.3 ATA może sprzyjać rozwojowi bakterii!!!!

UWAGA - Wyniki badań doświadczalnych

Ciśnienie w komorach do 1.3 ATA może sprzyjać rozwojowi bakterii!!!!

Wiele razy jako profesjonaliści powtarzaliśmy o ryzyku związanym z nieodpowiednio zastosowanej wartości ciśnienia w terapii hiperbarycznej! Staramy się przekazywać zawsze rzetelne informacje z nastawieniem nie tylko na zysk ale przede wszystkim na dobro Pacjentów.

Niestety skutki nieprawidłowego stosowania HBOT mogą być długoterminowe i objawiać się po czasie. Potwierdzono również skuteczność HBO w sepsie. Także bezpośredni wpływ tlenu na bakterie jest zależny od zastosowanego ciśnienia (mówimy tutaj o ciśnieniu parcjalnym tlenu - sposób kalkulacji powinien znać każdy operator komory), którego poziom 0,6–1,3 ATA sprzyja wzrostowi bakterii, natomiast powyżej 1,3 ATA hamuje go, zaburzając metabolizm komórek bakteryjnych, przy czym większą skuteczność tlen wykazuje wobec bakterii beztlenowych. Działanie uszkadzające błony komórkowe drobnoustrojów wykazują również reaktywne formy tlenu, powstające w wyniku przemian biochemicznych.

Źródlo:

Bożena Szymańska, Marek Kawecki, Grzegorz Knefel; KLINICZNE ASPEKTY HIPERBARII TLENOWEJ; Z Oddziału Leczenia Oparzeń Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

W pracy przedstawiono zasady leczenia hiperbarycznym tlenem w klinice. Szczegółowo omówiono problem toksyczności tlenu i zatrucia tlenem, wskazania oraz przeciwwskazania do hiperbarii tlenowej. Mimo powikłań i możliwości wystąpienia działań niepożądanych terapia hiperbaryczna tlenem może być wartościową metodą leczenia z wyboru oraz leczenia uzupełniającego wielu chorób. Powinna być wdrożona w odpowiednim czasie, po właściwej kwalifikacji pacjentów i przeprowadzona w programie adekwatnym do ich stanu klinicznego.

"Możliwości i ograniczenia stosowania tlenu hiperbarycznego w medycynie", Waldemar Narożny, Janusz Siebert Katedra i Klinka Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani AM w Gdańsku Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii, Katedra Medycyny Rodzinnej AM w Gdański;
 
"KLINICZNE ASPEKTY HIPERBARII TLENOWEJ"; Bożena Szymańska, Marek Kawecki, Grzegorz Knefel z Oddziału Leczenia Oparzeń Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
 
"Aktualne zastosowanie hiperbarii tlenowej - The current use of hyperbaric oxygen treatment", Jarosław Paprocki, Monika Gackowska, Marta Pawłowska, Alina Woźniak, Katedra Biologii Medycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 

"Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej astosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w medycynie medycynie - The application of hyperbaric oxygen therapy in medicine", Anna Kościarz-Grzesiok1 , Grzegorz Cieślar1 , Mariusz Nowak2 , Marek Kawecki2 , Aleksander Sieroń1, 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom 2 Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

"Hiperbaria tlenowa u dzieci z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym - Hyperbaric oxygen therapy in children with sudden sensorineural hearing loss", Waldemar Narożny 1/, Jacek Kot 2/, Jerzy Kuczkowski 1/, Zdzisław Sićko 2/, Czesław Stankiewicz 1/, 1/ Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani GUMed 2/ Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego Międzwydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed

"Hiperbaria tlenowa w patologii ucha wewnętrznego - fakty i mity", Waldemar Narożny, Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani AM Gdańsk

"Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) - Thermal imaging in hyperbaric oxygen therapy (HBO)", Armand Cholewka1, Zofia Drzazga1, Grzegorz Knefel2, Marek Kawecki2, Mariusz Nowak2,  Instytut Fizyki im. A. Chełkowkiego, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, tel. +48 (32) 359 17 46, e-mail: armand.cholewka@gmail.com 2 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

"Aktualny stan medycyny hiperbarycznej w Polsce" - Urszula Łatka1 , Włodzisław Kuliński2 , Grzegorz Knefel3 , Aleksander Sieroń 4 1 Z NSZOZ Multimed w Bieruniu 2 Z Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie