Ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci po zatruciu tlenkiem węgla

Judyta Mews1, Katarzyna Królikowska1, Jacek Siewiera2, Agata Wawrzyniak1, Bolesław Kalicki1

Niezależnie od przyczyn zatrucia CO w populacji dziecięcej terapia hiperbaryczna jest metodą wysoce skuteczną i bezpieczną. Jeden zabieg  w komorze hiperbarycznej pozwala uzyskać całkowite ustąpienie objawów i zapobiega późnym następstwom zatrucia czy efektom ubocznym działania CO.

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
2 Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Judyta Mews, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, CSK MON WIM, ul. Szaserów 128, 01-141 Warszawa, tel.: +48 261 817 217, faks: +48 261 816 763, e-mail: jmews@wim.mil.pl

Cały artykuł: www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2019-vol-15-no-2/ocena-skutecznosci-tlenoterapii-hiperbarycznej-u-dzieci-po-zatruciu-tlenkiem-wegla?aid=1319