Szkolenie techników hiperbarycznych 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny '18

Szkolenie techników hiperbarycznych 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny 18

Szkolenie "Inżynieria i technika hiperbaryczna i nurkowa" - Gdynia

Szkolenie techników hiperbarycznych Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (Szpital przy Szaserów) '17

Szkolenie techniki hiperbarycznej - DDRC Healthcare UK '14 - World Hearing Center

Seminarium techniki hiperbarycznej - 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Lądku Zdroju '15

Szkolenie podstawy techniki hiperbarycznej Nysa '20

Szkolenie operatorów komór hiperbarycznych

Szkolenie technik hiperbaryczny - AHA Hyperbarics - '17