Trudno gojące się rany i zakażenia a terapia hiperbaryczna

Hyperoksygenacja krwi 100% O2 w warunkach podwyższonego ciśnienia (TERAPIA HIPERBARYCZNA) zapewnia jego lepszą penetrację do tkanek. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu tlen podawany pacjentowi jest przenoszony do tkanek nie tylko na drodze połączenia z hemoglobiną, lecz także – przede wszystkim – w postaci rozpuszczonej w osoczu. Zwiększone ciśnienie parcjalne tlenu powoduje jego lepszą penetrację do tkanek. HBO zwiększa gęstość siatki naczyń krwionośnych mikrokrążenia oraz stymuluje tworzenie nowych naczyń w obszarach o upośledzonej perfuzji również poprzez mobilizację komórek progenitorowych ze szpiku kostnego, uwalnianych do krwi obwodowej.

Uzyskany efekt zależy od ilości sprężeń i jest efektem stałym.

Hiperbaria tlenowa powoduje również redukcję adhezji leukocytów do komórek śródbłonka naczyniowego uszkodzonych tkanek, co przyczynia się do zmniejszenia reakcji zapalnej.

Ma to pozytywny wpływ na reperfuzję niedotlenionych tkanek, takich jak: mózg, tkanki mięśniowe czy narządy wewnętrzne. Dodatkowo niedobór tlenu (hipoksja) upośledza przeciwbakteryjne mechanizmy, O2 jest niezbędny do prawidłowego działania neutrofili [5–7].

Udowodniono przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie sprężonego tlenu poprzez: aktywację leukocytów, hamowanie namnażania bakterii beztlenowych czy hamowanie produkcji toksyn bakteryjnych. Hiperbaria wspomaga penetrację antybiotyków. HBO poprawia ponadto metabolizm w ranie, stymuluje czynniki wzrostu, a także proliferację fibroblastów oraz tworzenie kolagenowego zrębu [5, 6].

WNIOSKI

Przedstawione wyniki dowodzą korzystnego wpływu terapii HBO w przypadkach zakażonych ran tkanek miękkich.

Źródło:

EWA KOBIELSKA ANNA CHRAPUSTA WOJCIECH MUDYNA, WSTĘPNE WYNIKI LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM ZAKAŻEŃTKANEK MIĘKKICH - THE FIRST PRELIMINARY ASSESSMENT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT OF INFECTED SOFT TISSUE